Postrojenja za pripremu i prečišćavanje vode

MIN ima dugogodišnje iskustvo u sistemu proizvodnje opreme za prešišćavanje vode. Danas je preko 300 industrijskih postrojenja u Jugoslaviji opremljeno MIN-ovim sistemima i nastavlja se započeti put ka potpunoj supstituciji uvozne opreme.

MIN TEHNOPROCES DOO je ovladao tehnologijom hemijske pripreme vode, projektovanjem i opremanjem kompletnih postrojenja za hemijsku pripremu tehnološke vode.

Proizvodimo postrojenja za dekarbonizaciju, demineralizaciju, prečišćavanje kondenzata, omekšavanje vode, recirkulaciju i filtraciju vode za hlađenje.

Proizvodimo postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za sve tehnologije i sve kapacitete, postrojenja za prečišćavanje fekalnih voda kao i postrojenja za pripremu pitke vode.