Izvod iz referenc liste značajnijih poslovnih partnera

U prethodnom periodu MIN TEHNOPROCES, je proizveo, montirao i predao opremu najznačajnijim domaćim i stranim kompanijama iz oblasti termoenergetske i procesne opreme i to:

NIS ( Rafinerija nafte Pančevo, Novi Sad)
- kolone
- izmenjivače toplote
- reaktore
- skladišne rezervoare za TNG, zapremine do 200m3

SRBIJA – GAS – Banatski Dvor
– podzemno skladište radnog pritiska p=370 bar
- izmenjivači toplote
- filteri
- separatori

PETROHEMIJA PANČEVO
- izmenjivači toplote i ostala oprema

MSK KIKINDA
- izmenjivači toplote

AZOTARA PANČEVO
- kolone

FSK ZRENJANIN
- kolone

LIBIJA
- izrada šipova dimenzija Ø 900 x 25

LINDE - NEMAČKA
- HPV i druga oprema

KHD – NEMAČKA
- mlinovi

ABB – ŠVAJCARSKA
- toplifikacioni zagrejač – ESBJERG – DANSKA
- kondenzator USA, ( sa cevima od Ti Ø 24 x 0.7mm)

PGI
- oprema za Rafinerije nafte za tržište Rusije

BROD – BIH
- izmenjivači toplote.