Termoenergetska postrojenja

Počeli smo sa parnim kotlom za LOKOMOTIVU, kasnije smo osvojili prvi turbinski kondenzator a danas isporučujemo kompletne centrale-rashladne uređaje, uređaje za hemijsku pripremu vode, dopremu uglja, odvod šljake i pepela, međuhlađenje, zagrejače niskog i visokog pritiska, napojne rezervoare, kondenzatore za snage do 1000 MW, kondenzatore za pumpe. 

Danas je Tehnoproces opstao i ostao kao jedan od retkih  proizvođača procesne opreme na području južne Evrope.

Komponentama za termo i nuklearne elektrane koje izrađujemo po licenci švajcarske firme BBC (ABB) pridajemo posebnu pažnju a to su:

Po dokumentaciji proizvodimo:

 

Prema zahtevu kupca a po sopstvenoj dokumentaciji izrađujemo: